Illustrationen visar hur en man skottar på rätt sätt och på fel sätt..

Fastighetsägarens ansvar vintertid

Gångbanan ska vara säker och halkfri

Du som är fastighetsägare ska se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanor och trottoarer fram till dess att kommunen börjar använda dem som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen. De trottoarer som kommunen snöröjer eller halkbekämpar är kommunens ansvar, till exempel längs Kungsgatan, Öst på stan.

Du som har en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon, tänk på att hålla den fri hela året. Under vintertid ska den hållas plogad.

Att tänka på

 • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.
 • Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen.
 • Halka bekämpar du med sand eller stenflis.
 • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna.
 • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen.

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning och renhållning av gångbanor

Tips inför vintersäsongen

 • Klipp dina träd och buskar.
 • Märk upp staket, häckar med mera.
 • Lägg isskrapan i bilen.
 • Sätt vinterdäck på bilen innan halkan.
 • Använd cykelhjälm.
 • Sätt dubbdäck på cykel.
 • Skaffa sand eller smågrus för att sanda trottoar och fastighetsinfarten.
 • Använd bra vinterskor med bra grepp.
 • Använd gärna broddar.
 • Respektera parkeringsförbud och datumparkering.
 • Tänk på att restiden längre under vintern, oavsett färdsätt.
 • Använd kommunens prioriterade stråk som har särskilt god vinterväghållning, se Prioriterade gång- och cykelvägar.

Mer information

Tips om hur du kan minska risken för ryggont vid snöskottning hittar du på Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades