Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Parkeringstillstånd kan utfärdas till förare eller passagerare. Om du inte själv kör bil kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Läs mer om de två olika tillstånden

Läs mer om ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

p-skylt, rörelsehindrad
Sidan publicerades