Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

p-skylt, rörelsehindrad

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Parkeringstillstånd kan utfärdas till förare eller passagerare. Om du inte själv kör bil kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Sidan publicerades www.umea.se/parkeringstillstand