Stöld eller förlust av parkeringstillstånd

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska anmälas hos Polismyndigheten. Om tillståndet utfärdats av Umeå kommun skickas förlustanmälan till Tillståndsenheten, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Om tillståndet är utfärdat av annan kommun, ska förlustanmälan skickas till den kommunen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i bilen annat än när tillståndet används för parkering.

Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller den myndighet som utfärdat det.

Om förare fått sitt körkort återkallat ska parkeringstillståndet återlämnas till kommunen.

Sidan publicerades