Ansök om bygdemedel via länsstyrelsen

Mellan 15 maj och den 30 september har er förening möjlighet att söka bygdemedel via länsstyrelsen.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Ansökan ska innehålla

  • syfte med projektet
  • kostnads- och finansieringsbudget
  • senaste verksamhetsberättelse
  • senaste resultat- och balansräkning
  • senaste revisionsberättelse
  • protokoll där det framgår vilka som är firmatecknare
  • föreningens stadgar.

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader.

Projektkostnader kan godkännas från och med att ansökan inkommer till Länsstyrelsen. Dock startar projektet då på egen risk.

Sidan publicerades