Levla Förskola

Levla Lärmiljön Förskola är ett vägledande stödmaterial som är tänkt att användas av förskolepedagoger med syfte att stödja arbetet med ledning och stimulans. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten - fokus läggs på lärmiljö och inte på barn. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Stödmaterialet består av formulär , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets kontext. Det består även av en anpassningsbank där olika typer av anpassningar och insatser är beskrivna.

Beskrivning av problemsituation

Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera barnets perspektiv.

Önskat läge

Önskat läge: Tillsammans med barnet och vårdnadshavare tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.

Insatser - anpassningar och åtgärder

Anpassningsbank: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med barnet/barnen kommer ofta idéer om möjliga anpassningar och insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassningsbank - Förskola, inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.

Avstämning

Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.

Levla stödmaterial

Kontakt

Christine Sjövik
specialpedagog
christine.sjovik@umea.se

Maria Vernér
skolpsykolog
maria.verner@umea.se

Levla förskola är baserat på stödmaterialet Levla lärmiljön för skolan och har omarbetats av Elevhälsans stödteam till förskolan.

Sidan publicerades