Faktura

I mitten av varje månad får du faktura för innevarande månad. Kom ihåg att kontrollera att din faktura stämmer, så att du betalar rätt avgift. Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som kan påverka hushållets faktura.

En plats i förskoleverksamhet eller fritidshem är ett abonnemang som du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett semester eller annan ledighet. Avgifterna gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt förseningsavgifter. Vid utebliven betalning, trots påminnelse och inkassokrav, görs kreditbedömning och därefter går ärendet till kronofogden.

Vem får fakturan?

Fakturan skickas till en person i hushållet där barnet är folkbokförd. Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om du vill ändra på det.

Dela faktura vid växelvis boende

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad ansöker om delad faktura. Fyll i och skicka in blanketten som båda vårdnadshavarna har undertecknat. Samma blankett används om ni vill säga upp avtalet. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får var sin faktura. De sammanlagda avgifterna kommer inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Om vårdnadshavaren, som står för fakturan, säger upp barnets plats övergår placeringen och fakturan till den andra vårdnadshavaren.

Du som vårdnadshavare har skyldighet att informera Pedagogiska placeringsenheten när det sker förändring som påverkar avtalet om delad faktura.

Autogiro och e-faktura

Du betalar avgift varje månad från och med den dag då barnet enligt placeringsbeslutet börjar. Betalning sker via autogiro, e-faktura eller faktura.

Du som betalar dina räkningar via en internetbank kan anmäla att du vill få fakturorna elektroniskt. Anmälan görs via din internetbank.

Autogiro betyder automatisk betalning. Det kan du ha oavsett om du får fakturorna i pappersform eller elektroniskt. Om du väljer att kombinera autogiro med e-faktura, innebär det att fakturan skickas till din internetbank, men du behöver inte godkänna den utan betalningen görs automatiskt på förfallodagen. Du anmäler att du vill ha autogiro via din internetbank eller genom att fylla i Ansökan om autogiro nedan

Sidan publicerades