Inflyttare som ska börja skolan

Du som ska flytta till Umeå kommun och behöver skolplacering ska ansöka om skola. Ansökningarna hanteras löpande under perioden augusti-juni.

Viktig information innan ni ansöker

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna innan ansökan kan behandlas.
  2. För att en ansökan för en elev som inte är folkbokförd i Umeå kommun ska hanteras på snabbaste sätt, behöver ni komplettera er ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat startdatum på skola. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Skicka kontraktet per post till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå i god tid före önskat startdatum.
  3. Om skolplacering inte kan erbjudas på något av era önskemål, placeras ert barn på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas. Läs mer om skolskjuts.
  4. Om barnet har varit kortare tid än fyra år i Sverige behöver ni göra ansökan till Mottagningsenheten inom kompetenscentrum för flerspråkighet

Svar på vanliga frågor om ansökan

E-tjänsten för skolansökan kommer att vara stängd 4-14 oktober på grund av hantering av skolbyte för läsår 22/23. Observera att påbörjade ansökningar måste bekräftas innan e-tjänsten stänger!

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller inte har e-legitimation behöver ansöka på blankett:

Sidan publicerades