Inflyttare till kommunen

Du som ska flytta till Umeå kommun och behöver skolplacering ska ansöka om skola. Ansökningarna hanteras löpande.

Viktig information innan ni ansöker

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna innan ansökan kan behandlas.
  2. För att en ansökan för en elev som inte är folkbokförd i Umeå kommun ska hanteras på snabbaste sätt, behöver ni komplettera er ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat startdatum på skola. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Skicka kontraktet per post till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå i god tid före önskat startdatum.
  3. Om skolplacering inte kan erbjudas på något av era önskemål, placeras ert barn på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas. Läs mer om skolskjuts.
  4. Om barnet har varit kortare tid än 4 år i Sverige behöver ni göra ansökan via Kompetenscentrum för Flerspråkighet www.umea.se/nyanlandagrundskola Länk till annan webbplats.

Svar på vanliga frågor om ansökan

E-tjänsten för ansökan till skola läsår 21/22 är öppen från 1 mars 2021 till och med 30 april 2022.

Ansökan förskoleklass och årskurs 7

Ansökan till läsår 2022/2023 för blivande förskoleklass och årskurs 7 är öppen 12–24 januari 2022, se information och ansökan önskemål om skola.

Ansökan övriga årskurser

Ansökan för övriga årskurser till läsår 2022/2023 öppnar i mars. Om du gör en ansökan innan dess kommer den inte att hanteras eftersom vi nu hanterar skolbyten för innevarande läsår. Återkom till den här sidan och göra en ny ansökan i mars 2022.

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation ska ansöka på blankett.

Sidan publicerades