Inflyttare som ska börja skolan

Du som ska flytta till Umeå kommun och behöver skolplacering ska ansöka om skola. Ansökningarna hanteras löpande under perioden augusti–juni.

Viktig information innan ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna innan ansökan kan behandlas.
  2. För att en ansökan för en elev som inte är folkbokförd i Umeå kommun ska hanteras på snabbaste sätt, behöver ni bifoga framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat startdatum på skola. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn.
  3. Om skolplacering inte kan erbjudas på något av era önskemål, placeras ert barn på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas. Läs mer om skolskjuts.
  4. Om barnet har varit kortare tid än fyra år i Sverige behöver ni göra ansökan till Mottagningsenheten inom kompetenscentrum för flerspråkighet
  5. Du som saknar personnummer eller inte har e-legitimation behöver ansöka på blankett. Detsamma gäller om någon i familjen har skyddade personuppgifter, eller om ditt barn kommer att fortsätta vara folkbokförd i en annan kommun under sin skoltid i Umeå.

Svar på vanliga frågor om ansökan

Möjligheten att ansöka om start till nästa läsår för inflyttare öppnar i början av mars. Ansökan kommer att behandlas vid samma datum som ansökningar om skolbyte under våren, därefter cirka 2 månader före önskad skolstart.

Sidan publicerades