Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den här sidan ska fungera som ett stöd för dig som handledare och elev när det gäller den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen, APL. Du som APL-handledare är viktig för våra elever i deras utbildning, era framtida medarbetare.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Är du intresserad som handledare att veta mer? Gör skolverkets webbaserade handledarutbildning i din egen takt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

APL – en viktig del i yrkesprogrammen

Den som handleder en elev på en arbetsplats har som uppgift att successivt bygga upp yrkeskunskaper och yrkesidentitet hos eleven. Handledaren har också stor betydelse för elevens socialisering på en arbetsplats.

Sidan publicerades www.umea.se/apl