Mat- och resebidrag vid APL

Du som elev på ett yrkesprogram kan komma att erhålla bidrag till mat och resor under din APL. Bidraget sätts in på det kontonummer som du anger i blanketten.

Du kommer endast att få bidrag för det som du och din APL-ansvarige lärare kommit överens om innan din APL. Endast i undantagsfall tillåts resor med egen bil eller moped. Vid APL på annan ort än inom närområdet utgår reseersättning endast vid särskilda skäl.

Ange endast de dagar som du deltagit i APL. Efter du skickat in din ansökan kommer din APL-ansvarige lärare kontrollera dina uppgifter. Om allt är enligt överenskommelse godkänns din ansökan och den går till utbetalning.

Ansökningar som lämnas in före den 1–15:e i en månad betalas ut senast den 15:e i nästkommande månad. Godkända ansökningar inlämnade 15:e–31:a i en månad betalas ut senast den sista i nästföljande månad.

Exempel Ansökan utbetalning

1–15 mars senast 15 april

16–31 mars senast 30 april

Du kommer att få en bekräftelse på din ansökan om APL-bidrag till den mejladress som du anger i blanketten. Om något i ansökan inte stämmer skickas ett meddelande till samma mejladress.

Om du har några frågor kring utbetalningen kontaktar du din APL-ansvarige lärare.

Din ansökan kommer endast att godkännas om du lämnat in alla underlag i digitalform med din ansökan samt i original till din APL-ansvarige lärare.

Underlag som du förväntas lämna in

Kontakt

APL-ansvarig lärare på ditt program.

Sidan publicerades