Sota själv

Ansökan

Kommunen får ge tillstånd till fastighetsägare att rensa/sota sin egen anläggning om arbetet kan genomföras på betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Detta innebär att kommunen bara får tillåta fastighetsägaren att sota själv om den enskilde fastighetsägaren kan visa att det görs på ett betryggande sätt. Det finns dock inget som säger att kommunen måste godkänna en ansökning om egensotning även om den kan göras på ett betryggande sätt. Om kommunen avslår en ansökan kan beslutet överklagas till länsstyrelsen.

Intyg

En fastighetsägare som vill utföra sotning själv måste styrka och intyga att hen kan arbeta på tak och har tillräcklig kunskap för att utföra rensningen på ett godtagbart sätt. Det är kommunen som bestämmer hur detta ska ske.

Till ansökan bifogas kopia av senaste brandskyddsprotokollet från skorstensfejarmästaren.

Prövning

I Umeå kommun är det brandchefen som prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för att få rensa själv. Fastighets­ägaren som utför rensningen ska dokumentera när rensning har skett. Dokumentation kontrolleras sedan i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Tillstånd

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller cirka fyra år varefter en ny ansökan/prövning ska ske.

Sidan publicerades