Energipolicy för kommunens fastigheter

I de fastigheter som byggs, ägs och förvaltas av Umeå kommun Fastighet, ska
energiarbetet ske enligt nedanstående punkter.

 1. Fastighet är certifierat enligt energiledningsstandarden ISO 50001.
  Standarden är vårt verktyg för att styra det energibesparande arbetet i
  enlighet med gällande lagar och förordningar samt kommunens
  övergripande energimål.
 2. Med hjälp av statistik, funktionskontroller och mätningar ska vi
  fortlöpande analysera energianvändningen i våra fastigheter. Utifrån
  analysresultaten ska vi föreslå, genomföra och följa upp åtgärder i syfte
  att ständigt förbättra vår energieffektivitet utan avkall på inomhusmiljö.
 3. Vår personal ska ha hög energikompetens. I det ingår även att känna till
  energimålen och arbeta mot dessa. Målen och projekten finns här:
  www.umea.se/energieffektivisering
 4. Vi ska använda oss av säker, modern, energisnål, flexibel, innovativ och
  miljövänlig teknik i vårt byggande. Våra kalkylmetoder ska baseras på
  livscykelkostnad/analys där det är möjligt att tillämpa.
 5. Vårt arbete ska bygga på en samlad kompetens med välstrukturerad
  samverkan internt inom vår organisation och med externa specialister

Energipolicy för Umeå kommuns fastigheter (pdf)

(dokumentdatum 2010-11-19; reviderad 2017-11-17)

Sidan publicerades