Gröna mötesrum genom solenergi och energisnål teknik

Umeå kommun har installerat högeffektiva solcellspaneler på taket på stadshuset. Solcellerna levererar 45 000 kilowattimmar per år och täcker elförbrukningen i samtliga 80 mötesrum på stadshusområdet. Det kan också jämföras med förbrukning av hushållsel för 10 villor eller 15 lägenheter.

Målsättningen är även att minska på elförbrukningen i mötesrummen. Det sker genom att successivt byta ut apparatur såsom projektor och belysning till det mest energisnåla och som är enkel att installera och hantera.

Umeå kommun har ett ambitiöst energimål. Kommunens fastigheter ska klara 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år fram till och med 2020. Att spara energi är bra för Umeå kommuns ekonomi och bidrar till en bättre miljö. Genom små åtgärder på arbetsplatserna kan alla tillsammans spara mycket energi som bidrar till att kommunen uppfyller målet.

Grönt mötesrum

Ån är ett mötesrum i stadshuset som har energisnål projektor och belysning. Här nedan kan du se vilken effekt det innebär.

Rummets gamla utrustning

  • LG XGA projektor* som förbrukade 230 watt vid användning och 14 watt i standby-läge (*projektorlampa byts efter cirka 6 000 timmar)
  • Belysning som förbrukade 290 watt vid användning.

Rummets nya utrustning‌

  • Casio projektor* som förbrukar 100 watt vid användning och 0,1 watt i standby-läge
  • Belysning LED ** som förbrukar 64 watt vid användning

(* LED laserteknik som kan stängas av direkt efter användning. Projektorlampa byts efter 25 000 timmar.
** Belysningen justeras efter lux och är närvarostyrd, en rörelsedetektor känner av om ingen är i rummet så släcks belysningen)

Fakta om solcellerna

På taket finns 158 solcellspaneler och en växelriktare styr solcellerna så att de levererar optimalt och omvandlar strömmen så att den går ut i vägguttaget.

  • Toppeffekt/panel: 295 watt
  • Växelriktare (SG36KTL-M): 36 kilowatt
  • Hållbarhet: 35 år
  • Investeringskostnad: 525 000 kronor inklusive statligt stöd på 30 procent
  • Återbetalningstid: 13 år
Sidan publicerades