Uppfyllda mål/avslutade projekt

Visualiseringsprojekt (del av EU-projektet e-Lighthouse), 2016–2019

Tillsammans med fler kommunala verksamheter har Fastighet synliggjort energiförbrukningen i kommunens lokaler på tv-skärmar. Till exempel har man testat en tv-skärm i storköket på Hedlunda förskola.

E-Lighthouse projektet inom Umeå kommun

Energieffektiviseringsårgärder (inom EU-projektet e-Lighthouse), 2015–2018

Kommunen tog fram en karta över vilka energieffektiviseringsåtgärder som är genomförda i kommunens byggnader (2015–2018).

Karta över energieffektiviseringsåtgärder inom EU-projektet e-Lighthouse

Sänkt energianvändning i kommunens fastigheter, 2008–2015

Målet var att sänka specifik energianvändning i kommunens samtliga fastigheter från 206 kWh/m² till 180 kwh/m² till år 2015. Det målet uppfylldes redan 2013.

Energiprojektet (EPC-projektet), 2008–2015

Umeå kommun genomförde tillsammans med Siemens ett EPC-projekt mellan 2008 och 2015. Resultatet visar att man lyckats spara 17 procent energi och sänka koldioxidutsläppen med 6 111 ton/år. På fem år har energikostnaden minskat med 20 procent och kommunen har gjort en kostnadsbesparing på 48,5 miljoner kronor.

Läs mer om Energiprojektet

Inte använda olja som primäruppvärmning, 2006–2013

Fastighet har arbetat med miljövänligare energislag för att värma kommunens lokaler på mest miljövänliga och kostnadseffektiva sätt. Sedan 2013 har kommunen ingen olja som primär uppvärmning i sina byggnader. Fjärrvärme, värmepump och biobränsle väljs före övriga energikällor.

Sidan publicerades