Nyheter om saneringsarbetet

På den här sidan publiceras löpande information om saneringen av det förorenade området på Norrbyskär. Anmäl din mejladress så får du veta när sidan uppdateras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka mejl till dig om saneringsarbetet. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, 901 84 Umeå.

Hantera prenumeration

Klicka på bilden för att zooma in.

Vecka 36-38 2023 Saneringsarbeten startar på nytt på Norrbyskär

Vecka 36

NCC kommer att etablera (pråma ut) bodetablering, grävmaskiner, hjullastare, mobilkran, skotare, vattenreningsutrustning och dylikt.

 • Bodetablering vid museet görs i ordning.
 • Rivningar av staket, stängsel vid lilla Norrbyskär.
 • Uppsättning av stängsel vid museet.
 • Husflytt lilla Norrbyskär påbörjas.
 • Skogssällskapet avverkar vid museet/sågverksområdet, galvaniseringen, pråmvarvet samt för transportväg mellan moräntäkt och pråmvarvet. Virke/ris körs bort. (Vet inte exakt vad/hur/när för dessa arbeten, då detta sköts av Umeå kommun).

Vecka 37

Observera att eventuella båtar som ligger vid norra Långgrundet och på östra sidan av Stuguskär kommer att bli instängda då siltgardinen monteras. Dessa måste flyttas innan vecka 37. (Tillfälliga båtbryggan på södra Långgrundet kommer att vara i bruk fram till 1 oktober 2023.)

 • Maskinarbetena påbörjas för erosionsskydd på norra Långgrundet.
 • Div förarbeten (transportvägar på sågverksområdet mm).
 • Uppställning för vattenrening.
 • Mer kompletterande markundersökningar/provgropar/förklassning utförs på sågverksområdet
 • Siltgardin flyttas/monteras på norra delen av Långgrundet.

Vecka 38 och framåt i höst

 • Erosionsskydd på Långgrundet kommer att pågå hela hösten.
 • Siltgardinmontage på sågverksområdet och Pråmvarvet.
 • Saneringsarbetena kommer att börja när vattenrening, förklassning, siltgardin od är klart. Vi planerar att börja vid Sågverksområdet. Därefter Galvanisering och pråmvarvet.
 • Pråmtransporterna av saneringsmassor till Holmsund är beräknat att börja ca mitten av oktober.
 • Byggande av transportväg till Pråmvarvet.
 • Övertäckning Långgrundet.
 • Sprängning vid pråmkajen på Norrbyskär, för att få tillräckligt vattendjup för pråmen som ska transportera massor till Holmsund.

 

Översiktsritning av arbetsområdet på Norrbyskär.

Översiktsritning av arbetsområdet på Norrbyskär.

Vecka 5 2023 och framåt

Pågående och kommande arbeten:

 • Långgrundet: Rivning virke från stenkistor, fyllning erosionsskydd.
 • Moräntäkt: Moränschakt och som körs till Långgrundet som täckningsmaterial.
 • Materialtransport från Stuguskär till Långgrundet.

Materialtransport med pråm är pausat. Ev kommer pråmtransporter igång igen i mars.

Maskinarbetena på Norrbyskär pågår måndagar till torsdagar. Nu när våren närmar sig kanske Norrbyskär lockar för ett besök på helgerna. Tänk då på att det pågår arbeten vid Stuguskär, moräntäkten och på Långgrundet (se Översiktsritning arbetsområden). Dessa områden ska inte beträdas.

Vi har ingen möjlighet att erbjuda skjuts med våra personaltransporter, då morgon- och eftermiddagsturerna är ”fulla”.

Observera att det är uppbruten isränna mellan Norrbyn och Norrbyskär samt mellan Norrbyskär och fabriksviken Hörnefors. Vid Långgrundet är isen uppbruten närmast land.

Se ritning nedan.

Isränna Långgrundet

Den röda markeringen visar öppen isränna mellan fabriken i Hörnefors och Norrbyskär samt mellan Norrbyn och Norrbyskär. Vid Långgrundet är isen uppbruten närmast land.

Moränavtäckning Norrbyskär (flygbild)

Moräntäkt: Avtäckning samt byggande av vallar på Norrbyskär. Bild: NCC

Rivning stenkistor och terrassering på Långgrundet, Norrbyskär.

Rivning stenkistor och terrassering på Långgrundet, Norrbyskär. Bild: NCC

Pågående och kommande arbeten under veckorna 51, 52 och 1

 • Intransport krossmaterial med pråm till Stuguskär.
 • Långgrundet: Rivning virke från stenkistor, terrassering, fyllning erosionsskydd.
 • Moräntäkt: Byggande av vallar för att stänga ut havet. Därefter börjar moränschakt, som ska körs till Långgrundet.

Maskinarbetena på Norrbyskär pågår måndagar till torsdagar.

Pråmtransporter och isbrytning

Pråmtransporter av krossmaterial mellan Hörnefors - Norrbyskär måndagar till fredagar, och vissa lördagar. Om inte väder och is ställer till, kommer det pågå pråmtransporter hela våren. Rapport om aktuell isbrytning går att läsa om på Sveriges Radio P4 Trafikredaktionen för Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på skridskonätet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellan jul och nyår, vecka 52, är det inga maskinarbeten på Norrbyskär. Pråmtransporter körs i mellandagarna.

Efter nyår, vecka 1, är det full verksamhet igen.

Bygge av väg på Norrbyskär.

Vecka 47 - Fortsatt bygge av transportväg

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet och Moräntäkt
 • Avtäckning moräntäkt
Sanering på Norrbyskär vecka 46

Vecka 46 - Transportväg Långgrundet och moräntäkt under konstruktion

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet och Moräntäkt
 • Avtäckning moräntäkt
 • Utläggning slitgardiner Långgrundet och Moräntäkt (arbetet blev framflyttat 1 vecka)
 • Schakt i vatten vid pråmkajen, för att få bättre djup (inkl utläggning av siltgardin och provtagning grumling)
sanering på Norrbyskär

Vecka 45 2022 - Denna veckans arbeten:

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet och Moräntäkt
 • Utläggning slitgardiner Långgrundet och Moräntäkt
Pråm med krossmaterial.

Pråm med inkommande krossmaterial.

Vecka 44 2022 - Krossmaterial med pråm till skäret

Denna veckans arbeten:

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet
 • Kompletterande provtagning (förklassning) föroreningar vid Pråmvarvet
 • Avverkning, röjning samt skotning virke Moräntäkt och Galvanisering
NCC saneringsarbete på Norrbyskär 2022

Det skuggade området är var NCC kommer att utföra saneringsarbeten.

Vecka 43 2022 - NCC på plats på Norrbyskär

NCC som leder saneringsarbetet på Norrbyskär är på plats och kommer under vecka 43 och 44 göra följande:

 • Arbeten för upplagsyta på Stuguskär (stubbfräsning, terrassering och transportvägar)
 • lntransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportvägar Stuguskär-Museet
 • Kompletterande provtagning (förklassning) föroreningar vid Stuguskär,
 • Sågverksområdet (vid museet), Galvaniseringen och Pråmvarvet.

 

22-09-21 Avverkningen på Långgrundet snart klar

Skogsmaskin flisar träd på Långgrundet, Norrbyskär. Själva avverkningen görs för hand med motorsåg.

Skogsmaskin som avverkar träd på Långgrundet, Norrbyskär.

Text

Avverkningen på Långgrundets brädgård och på Stuguskär går framåt. Flisningen kommer att fortsätta under vecka 38 och vecka 39.

2022-09-13 Trädfällning på Långgrundet har startat

Nu börjar trädfällningen på Norrbyskär och beräknas pågå i upp till tio dagar. Då det funnits lite oklarheter gällande vad som gäller angående vistelse på Långgrundet under avverkningen kommer här en förtydligande. Det finns inga hinder för att angöra Långgrundet med båt under tiden under förutsättning att du är uppmärksam var trädfällnining och flishuggningen pågår för att minimera risken för skador.

2022-09-07 Informationsträff på restaurang Översten

Onsdag 7 september kl.19.00 är alla som är berörda av saneringen på Norrbyskär så som fastighetsägare, organisationer, föreningar, företag med flera välkommen på informationsträff på restaurang Översten på Stadshusområdet.
Informationen kommer att ges av Jonas Fagerman, miljöingenjör och Isabelle Lindfors, miljöinspektör, Umeå kommun samt entreprenören NCC som kommer att genomföra saneringen.

Ingen föranmälan krävs. Det bjuds på fika. Välkommen!


Sidan publicerades www.umea.se/saneringnyheter