Fordonsverksamheter

Här finns mer information kopplat till fordon och verkstäder. Om verksamheten omfattas av anmälningsplikt, ska anmälan skickas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Mer information finns i undersidorna.

Sidan publicerades