Foto av baby med en leksak i munnen.

Många leksaker är gjorda av plast med tillsatser av stabiliserande eller mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för hälsan och miljön och vissa är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Barn och kemikalier

Kemikalier i barns vardag, vad kan du göra?

Eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade är de känsligare för kemikalier än vuxna. Barn utforskar också sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Barn andas snabbare, har en tunnare hud och dricker mer i förhållande till sin vikt än vuxna. Om de utsätt för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer. Allt detta gör det extra viktigt att skydda barnen från skadliga ämnen i så stor utsträckning som det är möjligt. Förutom att fråga i butiken om leksaker, barnkläder och hudkrämer innehåller kemikalier (se ovan) kan man också till exempel göra följande:

Elektronik

Sortera bort elektronik som inte används, små barn ska inte suga på vare sig isärtagen eller inte isärtagen elektronik.

Utemiljö

Låt inte små barn slicka eller suga på bildäcksgungor i lekplatser. Kreosotimpregnerade slipers är inte tillåtna att använda i sandlådor på lekplatser eller i odlingslådor och liknande.

Kemiska produkter

Ställ undan maskindiskmedel, propplösare och andra kemikalier som är farliga så att barn inte kan nå dem. I möjligaste mån är det bra att undvika att ha farliga kemikalier i barns omgivning.

Sidan publicerades