Farliga metaller i smycken

Under 2014 samverkade Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj med fokus på farliga metaller i smycken och bijouterier. Umeå kommuns miljöinspektörer gjorde tillsynsbesök i detaljhandeln under första halvåret 2014.

Tillsynsbesöken gjordes för att informera om risker och lagkrav samt för att kontrollera att butikerna inte säljer några smycken och bijouterier som innehåller otillåtna halter av nickel, bly eller kadmium.

Farliga ämnen

Smycken är ofta gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen, till exempel nickel, kadmium och bly. Eftersom många smycken bärs nära huden, ökar risken för att ämnen som är farliga för människor kan komma in i kroppen. Vissa ämnen är också farliga för miljön och kan orsaka skada efter att smyckena har slängts och blivit avfall.

Ansvar

Företag som säljer eller på annat sätt tillhandahåller smycken måste se till att deras smycken inte innehåller för mycket kadmium eller bly samt att de inte avger för mycket nickel. Kemikalieinspektionen och kommunerna delar på tillsynen över reglerna om metaller i smycken. De kan göra stickprovskontroller och inspektera företag för att kontrollera deras förebyggande arbete.

Sidan publicerades