Övriga tillstånd

Som livsmedelsföretagare kan det ibland bli aktuellt med andra tillstånd och anmälningar. Via kommunens företagslots eller kommunens växel, 090-16 10 00, kan du få upplysningar om var du vänder dig för att få information om detta.

Mer information

Sidan publicerades