Illustration av växten jättebalsamin

Jättebalsamin är en invasiv art som konkurrerar ut inhemska växter.

Arbetsgille i Ersforsen

Var med och bekämpa jättebalsamin kring Tavelån! Jättebalsamin är en invasiv främmande art som konkurrerar ut inhemska växter och är därmed ett hot mot den biologiska mångfalden.

Nu bjuder vi in alla som bor i Ersmark och Ersforsen till ett arbetsgille där vi med samlade krafter hjälps åt att rycka upp de invasiva växter som finns på platsen.

Arbetsgille 18 juli

Den 3 juli arrangerade vi ett arbetsgille för att bekämpa jättebalsaminen. Stort tack för allas deltagande!

Nu finns chansen att vara med igen på torsdag den 18 juli för att följa upp om vi missade några plantor.

Plats: Tavelån vid Ersforsen, se kartbild längre ner på sidan
Tid: Torsdag den 18 juli med start kl 18.00
Arrangör: Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten

Vi bjuder på fika och svarar på era frågor om invasiva arter och hur vi kan hjälpas åt att hindra spridningen. Handskar finns att låna.

Välkommen!

Satelitbild över Ersforsen och samlingsplatsen för arbetsgillet

Vi samlas vid södra sidan av cykelbron över Tavelån, i förlängningen av Gamla landsvägen, vid krysset på kartan.

Mer information

Logotyper för parterna i projektet Inspire: EU Interreg Aurora, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Vasa stad och finska Närings- mijö- och trafikcentralen

Projektet Inspire finansieras av EU Interreg Aurora, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Vasa stad och finska Närings- mijö- och trafikcentralen.

Sidan publicerades