Inventering av fladdermöss

Kommunen arbetar inom naturvårdsområdet med att kartlägga områden som är viktiga för fladdermöss. Det sker genom översiktlig analys av landskapet i kommunen för att hitta miljöer som brukar vara intressanta för fladdermöss, och genom riktade inventeringar i fält.

I norra Sverige vet vi alldeles för lite om hur fladdermössen lever och vi behöver samla in mer kunskap. Resultatet av inventeringen ska bland annat användas som ett praktiskt stöd för kommunens planeringsarbete och det ska ge vägledning för vidare inventering av fladdermöss för att kunna skydda dem.

Bidra med kunskap

Känner du till var fladdermöss bor? Du kanske har några på din vind på sommaren eller har sett fladdermöss flyga ut ur ett hål i ladugårdsväggen? Du kanske har hittat fladdermöss i jordkällaren på vintern eller i sommarstugan vid första vårbesöket?

Berätta gärna vad du vet i ett formulär och hjälp till med inventeringen.

Rapportera om fladdermöss

Fler arter hittade

Fram till 2011 fanns det enbart tre rapporterade arter i Umeå kommun, nämligen Nordfladdermus, Taigafladdermus och Vattenfladdermus. Med bättre inventeringsteknik som registrerar ultraljudsignaler och med utökade inventeringar har allt fler fladdermusarter hittats i kommunen. Fram till juni 2016 har inventeringen resulterat i sammanlagt åtta olika arter. I Västerbottens län har hittills totalt nio olika arter rapporterats.

Med fortsatt inventering och klimatförändringarnas påverkan förväntas fler nya arter hittas i länet och kommunen. Rapport från kommunens tidigare inventeringar finns att läsa under "Mer information".

Fladdermöss är fredade

Fladdermöss är skyddade och får inte fångas, dödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen skadar normalt inte hus, inventarier eller livsmedel. Men, de gör stor nytta genom att äta insekter i våra trädgårdar och kring våra hus.

Få vilda djur i Sverige är så intimt knutna till människan och kulturlandskapet som fladdermössen. Fladdermöss verkar inte ha något emot närheten till människor, utan de kan ibland snarare dra nytta av den. De har ganska lätt för att anpassa sig till nya miljöer och förutsättningar, bara miljöerna erbjuder vad fladdermössen behöver. Några fladdermusarter bor i våra hus och söker sin föda i trädgårdar och runt gatlampor.

Flera tusen myggor på en natt

Fladdermössen är flygande däggdjur som oftast är aktiva under natten. De orienterar sig i mörkret med hjälp av ultraljud, det vill säga höga ljud som är ohörbara för människor. När ljuden träffar ett föremål studsar de tillbaka. Med hjälp av ekopejling upptäcker fladdermössen små bytesdjur och hinder i flygvägen. I Sverige finns 19 fladdermusarter och alla är effektiva insektsätare. En fladdermus kan fånga flera tusen myggor på en natt.

Dokument

Mer information

Fladdermössen i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.naturvardsverket.se)

Årlig insamling av döda fladdermösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå kommun har fått bidrag från LONA (Lokala naturvårds-satsningen) för landskapsanalys av fladdermusbiotoper.

Läs mer om LONAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.naturvardsverket.se)

Sidan publicerades