Grafik som visar på biologisk månfald runt om i Umeå.

Några exempel på ekosystemtjänster. Klicka på bilden för att se den i större format (pdf).

Hållbar stadsplanering och ekosystemtjänster

Naturmiljöerna i staden tillhandahåller värdefulla ekosystemtjänster som är nyttiga för samhället och människans välbefinnande. Naturen bidrar till stadens attraktivitet och sin identitet. Den är en förutsättning för god folkhälsa, ren luft och rent vatten. Träden har också buffrande funktioner för de ljud- och vindförhållanden som skapas i en stadsmiljö. För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att det finns olika livsmiljöer för växter och djur både i staden och i det omgivande landskapet.

Sidan publicerades