Hemsändning

Få matkassen levererad hem till köksbordet

Umeå kommun har ett hemsändningsbidrag som innebär att butiker på Umeås landsbygder får bidrag för att leverera daglig­varor till boende på landsbygd. Detta gäller butiker utanför tätorterna Umeå (inklusive Ersmark och Röbäck), Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. Stödet finns för att upprätthålla och stärka tillgången till dagligvaror på Umeås landsbygder. Med dagligvaror menas livsmedel och övriga produkter som normalt förekommer i en dagligvarubutik.

Bidraget är 200 kronor per hemsändningstillfälle och avser en sändning i veckan per hushåll. De som får varor hem­levererade ska ha minst 2 kilometer till närmaste butik, men undantag kan göras för de som av exempelvis hälsoskäl inte själva kan ta sig till butiken. Hemsändning av varor sker i möjligaste mån från närmaste butik.

Hemsändningar utgör en viktig service för boende på landsbygd, samtidigt som det stärker den lokala dagligvaru­butiken.

Vill du få mat hemlevererad av din lokala butik?

Kontakta butiken för mer information och för att göra en beställning.

Butiker som erbjuder hemsändning:

Bodbyn

Ica Börsen Bodbyn
090-570 90

Bullmark

Ica Nära Bullmark
090-560 11

Hissjö

Ica Nära Hissjö Handel
090-380 02

Holmön

Holmöns lanthandel
090-551 70

Sörmjöle

Handlarn i Sörmjöle
090-800 03

Tavelsjö

Ica Nära Matboa i Tavelsjö
090-600 30

Täfteå

Ica Nära Täfteå
090-514 00

Överboda

Ica Nära Blomqvists
090-350 66

Sidan publicerades www.umea.se/hemsandning