Samverkan

Hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, liksom all hållbar utveckling, kan endast skapas tillsammans. Alla krafter måste samlas i detta arbete: föreningar, näringsliv, boende, besökare, universitet, regionala organisationer/aktörer samt hela den kommunala organisationen. Detta är en arbetsmodell som ska genomsyra Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

Till vänster i menyn på denna sida har vi samlat samarbeten som är viktiga för Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

Sidan publicerades