Samverkan

Hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, liksom all hållbar utveckling, kan endast skapas tillsammans. Alla krafter måste samlas i detta arbete: föreningar, näringsliv, boende, besökare, universitet, regionala organisationer/aktörer samt hela den kommunala organisationen. Detta är en arbetsmodell som ska genomsyra Umeå kommuns arbete med landsbygds­utveckling.

Här kan du läsa om samarbeten som är viktiga för Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

Umeå kommuns Landsbygdsutvecklingsråd

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd (LBR) är ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, näringslivet och universiteten för att tillsammans diskutera en hållbar landsbygds­utveckling i Umeå kommun. Uppdraget för rådet är att ta till vara landsbygdsperspektivet, granska och följa upp kommunens arbete med landsbygdsfrågor samt vara kommunens expertgrupp på området. Rådet ska arbeta internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och organisationer. Likt övriga råd i Umeå kommun är landsbygdsutvecklingsrådet initierande och rådgivande, men inte beslutande.

Läs mer om rådet samt ta del av protokoll och datum för kommande möten Öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsnätverk för seniorer

Umeå kommuns landsbygdsnätverk för seniorer finns till för att sprida kunskap och stärka folkhälsan på Umeås landsbygder. Nätverket är en viktig del i att nå fler och en möjlighet att inspirera varandra. I nätverket deltar nyckelpersoner från ett flertal byar som representerar sin landsbygd samt Seniortorget. Nätverket handläggs av Umeå kommuns landsbygdsstrateg Linn Alexandersson, kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om landsbygdsnätverket för seniorer Öppnas i nytt fönster.

Umeåregionen

Umeåregionen består av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Umeå och Örnsköldsvik som tillsammans arbetar för att skapa en livskraftig, utvecklingsriktad och stark arbetsmarknadsregion. En stor del av Umeåregionen utgörs av landsbygder och dessa bidrar i mångt och mycket till kommunernas utveckling, attraktivtet och tillväxt. Detta sker i växelverkan med våra städer och tätorter.

Samarbetet med Umeåregionens kommuner är viktigt för Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling och stärker möjligheterna att nå kommunens målsättningar för Umeå landsbygd. Tillsammans kan kommunerna exempelvis samordna sig kring frågor som offentlig service, infrastruktur, besöksnäring, kultur, fritid, näringsliv och mycket mer. Lokala utvecklingsgrupper och andra aktörer i Umeåregionens landsbygder har sedan länge ett etablerat samarbete och även detta kan kommunerna stötta upp tillsammans.

År 2021 antogs en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionens kommuner. Denna kan ses som en nulägesbeskrivning av hur Umeåregionens landsbygder faktiskt ser ut, vilka värden, resurser och särdrag som finns just här. Framför allt ska strategin ses som en vägvisare framåt - en gemensam samsyn över vilka områden inom landsbygdsutveckling som kommunerna har som störst nytta av att samverka tillsammans. Landsbygds­utvecklingsstrategi Umeåregionen ersätter inte kommunernas egna planer, program eller beslut för landsbygds­utveckling.

Läs mer om Umeåregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Umeåregionens gemensamma landsbygdsutvecklingsstrategi:

Biosfärområde Vindelälven–Juhttátahkka

År 2019 utnämndes Vindelälvsdalen från fjäll till kust till ett biosfärområde. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling och en del av Unescos globala nätverk. Vindelälven–Juhttátahkka är ett av världens nordligaste biosfärområden och hela 1,3 miljoner hektar stort. Området omfattar Laisälven, Vindelälven och Umeälvens avrinnings­områden samt kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Ordet juhttátahkka betyder ”flyttled” på umesamiska och syftar till Vindelälvens betydelse som transportled för rennäringen.

I biosfärområden pågår samverkan för att utveckla hållbara lösningar för framtiden, såväl ekonomiska, ekologiska som sociala. Det handlar om att tillsammans stödja, bevara och utveckla människors livskvalitet och den rika och unika naturen och kulturen i Vindelälven–Juhttátahkka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, i dag och i framtiden. Detta viktiga arbete görs över kommun- och länsgränser.

I Umeås del av biosfärområdet välkomnas båda företagare, föreningar och privatpersoner att vara med och engagera sig för en hållbar utveckling.

Läs mer om biosfärområde Vindelälven–Juhttátahkka Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/landsbygdssamverkan