Lokala utvecklingplaner/byaplaner

Lokala utvecklingsplaner, eller byaplaner som de också kallas, är viktiga verktyg för att driva den lokala utvecklingen framåt. De är ett bra sätt att kartlägga och inventera vilka resurser, service, företag med mera som byn och/eller bygden har.

Byaplansarbetet kan också vara en hjälp till att starta upp eller fortsätta ett utvecklingsarbete i bygden. Ett sådant arbete leder ofta till en ökad social sammanhållning och att fler känner sig delaktiga i utvecklingen och bidrar med nya idéer.

Brett förankrade planer tas fram i samverkan

Det är viktigt att arbetet med byaplaner föregår under demokratiska och jämlika former, så att alla känner sig välkomna att delta. Det gör också att arbetet och slutligen planen med visioner och aktiviteter är brett förankrade, en annan viktig aspekt. Det här gör att aktiviteterna blir lättare att genomföra och att kommunen kan betrakta den brett förankrade planen som hela byns eller bygdens vilja.

Byborna själva har den bästa kunskapen om sin egen by och bygd och vet vilka utvecklingsfrågor som är viktiga och hur de ska prioriteras. Därför ligger ansvaret för att arbeta fram en byaplan på varje lokal utvecklingsgrupp, men kommunen och andra aktörer kan stötta arbetet på olika sätt, exempelvis genom att sprida goda exempel, initiera olika slags samarbeten och specifika byaplansprojekt.

För att få bästa möjliga utveckling ska byaplanen och kommunens översikts- och verksamhetsplanering dra åt samma håll och här är det viktigt att båda parter beaktar och väger in varandras planer och samarbetar på bästa sätt. För kommunen gäller att rutiner ska utarbetas om hur detta ska genomföras.

Mall för byaplaner

Bygderådet Umeå och Umeå kommun har gemensamt tagit fram en mall som kan användas för arbetet med byaplaner och lokala utvecklingsplaner. Det finns även möjlighet att söka stöd för arbetet med byaplaner genom Föreningsbyrån.

Stöd till lokalt ledd utveckling Öppnas i nytt fönster.

Om detta stöd söks ska den framtagna mallen användas.

Sidan publicerades