Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Hur kan mitt område påverkas vid skyfall?

Vi har tagit fram en karta där du kan se hur ett skyfall skulle kunna påverka Umeå och de större tätorterna i kommunen. På kartan ser du maximala vattendjup som kan förväntas vid ett så kallat hundraårsregn. Kartan visar däremot inte exakt hur ett specifikt hus drabbas eftersom små variationer i terrängen påverkar hur vatten samlas vid en enskild byggnad. Det kan också komma mer regn än beräkningen på kartan visar. 

Med hundraårsregn menas ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år. I beräkningen har vi tagit hänsyn till klimatförändringarnas effekt fram till år 2100. Använd skyfallskartan för att se hur ditt område kan påverkas.

Skyfallskarta

I kartan kan du välja det område du är intresserad av samt söka på fastighet eller adress. Använd menyn i överkant eller fliken Kartskikt i vänstermarginalen.

Länk till skyfallskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då staden växer/förändras kan översvämningarnas utbredning och lokalisering ändras. Kartan visar ej detta utan är en ögonblicksbild över hur höjdsättningen var då skyfallsanalysen gjordes.  

Sidan publicerades