Hur kan jag som fastighetsägare hantera dagvatten inom fastigheten?

Dagvatten berör alla och alla behöver hjälpa till. Fastighetsägare kan hjälpa till att minska risken för översvämningar genom att avlasta ledningsnäten och diken genom exempelvis att koppla bort stuprören från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller i en regnvattentunna. Det är dock viktigt att undvika att leda vattnet till grannens tomt eller till gatan.

Det är möjligt för fastighetsägare med stora tomtytor att få dagvattenavgiften reducerad. Läs mer hos Vakin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.