Skydda grundvattnet från kemikalier

Du som bor i eller bedriver en verksamhet i ett vattenskyddsområde måste vara extra försiktig när du hanterar ämnen som kan vara skadliga om de läcker ut i grundvattnet. Här får du tips på bra försiktighetsåtgärder och även information om vissa regler som gäller.

Inköp och förvaring

 • Ta bara hem kemikalier när de behövs.
 • Ha så små förpackningar som möjligt och helst bara en per kemikalie.
 • Gör dig av med kemikalier som aldrig eller mycket sällan används. Någon annan kanske har bättre nytta av dem. Du kan också lämna dem på en återvinningscentral (ÅVC) Andra än hushåll lämnar till andra mottagare.
 • Gå regelbundet igenom, strukturera och märk upp dina kemikalier så du upptäcker onödigt innehav och slipper köpa det du redan har.
 • Ha kemikalierna inomhus på plats under regelbunden uppsikt och undvik förvaring där golvavlopp finns eller tätt golv saknas.

Spill

 • Undvik förvaring där golvavlopp finns eller tätt golv saknas. Annars kan du ha invallning/tråg och gärna t ex en tung gummiduk över avlopp.
 • Använd alltid tratt när du tankar fordon och maskiner hemma.
 • Ha beredskap för spill. Ha t ex absorptionsmedel tillgängligt. En oljeabsorberande duk på golvet kan vara en bra säkerhet ibland! Spill och dukar som samlats upp lämnas till ÅVC.

Fordon och maskiner

 • Fordon och maskiner kan läcka bränslen och oljor. Tänk därför på de tre föregående punkterna (om spill) vid uppställning och välj säker placering med regelbunden uppsikt.
 • Serva fordon på verkstad och tvätta fordon i en fordonstvätt.
 • Väljer du eldrivet behövs mindre kemikalier och inget kan läcka. Ett annat alternativ är att dela maskiner med grannen.

Krav om kemikalier i skyddsföreskrifterna

Du kan till exempel behöva söka tillstånd, du kan beröras av förbud att ha mer än vissa mängder eller av förbud mot användning av bekämpningsmedel. Information om vattenskyddsområden finns på kommunens hemsida. Kontakta miljö- och hälsoskydd om du är osäker på vad som gäller där du bor.

Olyckor, läckage med mera med risk för förorening av grundvattnet ska alltid omedelbart anmälas till räddningstjänsten.

Generella krav om bekämpningsmedel

Tillståndsplikt finns för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel i alla vattenskyddsområden innanför den tertiära zonen. Oavsett om du bor i ett vattenskyddsområde eller inte, finns förbud mot användning av växtskyddsmedel bland annat inom privata tomter. Vissa medel med ämnen med enbart begränsad risk är dock undantagna – se www.kemi.se.

Generella krav om brandfarliga vätskor och spilloljor

Inom vattenskyddsområde kan du behöva ha sekundärt skydd till din bränsletank så att skydd finns mot läckage, överfyllnad och spill. För både tanken och skyddet krävs regelbunden kontrollbesiktning.

Denna information är sammanställd av Miljö- och hälsoskydd i samarbete med Vakin. Syftet är att öka kunskap och minska risker så vi kan ha ett långsiktigt hållbart nyttjande av vårt grundvatten. ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Giftfri miljö” är viktiga miljömål.

Sidan publicerades