Vattenskyddsområden i Umeå kommun

Föreskrifterna till respektive skyddsområde kommer att läggas ut på denna sida, men innan det genomförts kan du hitta dem i Naturvårdsverkets kartverktyg "Skyddad natur" (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunala vattenskyddsområden

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1968

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Ansmark (pdf) , 620 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Bjännsjö (pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2024

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin

Vattenskyddsområde från och med mars 2024

Nytt vattenskyddsområde med reviderade föreskrifter antogs av Kommunfullmäktige den 26 februari 2024. Det trädde i kraft den 5 mars 2024.

Läs mer om beslutade föreskrifter för vattenskyddsområde i Botsmark Öppnas i nytt fönster.

Upphävt vattenskyddsområde

1980 bildades ett vattenskyddsområde i Botsmark som upphävdes i mars 2024.

Karta över tidigare, upphävt vattenskyddsområde i Botsmark (pdf) , 924.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2014

Miljö- och hälsoskydd för del inom Umeå kommun. Nordmaling kommun och Vännäs kommun för del som ligger inom deras respektive kommuner.

Vakin


Karta vattenskyddsområde Frängstorp(pdf) , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Gubböle (pdf) , 683.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Hemmesmark(pdf) , 612.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1971

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Holmnäs(pdf) , 755.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1995

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Sävar-Bullmark (pdf) , 2 MB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2016

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vakin


Karta vattenskyddsområde Vindelälvsåsen (pdf) , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.Privata vattenskyddsområden i Umeå kommun

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1974

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Brattby Vattenförsörjnings ek förening


Karta vattenskyddsområde Brattby (pdf) , 683.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Vännfors centrala vattenförening


Karta vattenskyddsområde Centrala Vännfors (pdf) , 689.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1979

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Floda vattenförening


Karta vattenskyddsområde Floda (pdf) , 437.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1991

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Börje Eriksson (fastighetsägare)


Karta vattenskyddsområde Innerkasamark (pdf) , 373.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1981

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Mellansvartbäckens Vattenförsörjning Ek förening


Karta vattenskyddsområde Mellansvartbäcken (pdf) , 664.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1996

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Rödåsels u p a ek förening


Karta vattenskyddsområde Rödåsel(pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983


Miljö- och hälsoskydd för del inom Umeå kommun. Vännäs kommun för del inom Vännäs kommun.

Selets Vattenförening


Karta vattenskyddsområde Selet(pdf) , 475.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1970

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Stöcke-Stöcksjö


Karta vattenskyddsområde Stöcke-Stöcksjö(pdf) , 845 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1999

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Sörböle Vattenverksförening


Karta vattenskyddsområde Sörböle(pdf) , 499.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1971

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Kammarviken-Mathällan vatten- försörjning m.m. ek. Förening


Karta vattenskyddsområde Sörmjöle 4:2 (pdf) , 645.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1971

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Svajet/Södra Kammarvikens
vattenförening


Karta vattenskyddsområde Sörmjöle 3:3 (pdf) , 417.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Täkten används inte.
Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1994

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Tomternas
vattenförening


Karta vattenskyddsområde Sävar 7:3 (pdf) , 574.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1971

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Ängersjö
vattenförening


Karta vattenskyddsområde Ängersjö(pdf) , 484 kB, öppnas i nytt fönster.


När ett reviderat vattenskyddsområde beslutas om brukar generellt det gamla vattenskyddsområdet upphävas. Dessa upphävda vattenskyddsområden listas inte nedan.

Vattenskyddsområden som har upphört

För områden nedan har vattenskyddsområde upphört utan att nytt, reviderat vattenskyddsområde har beslutats om.

 • Bettnessands havsbad
 • Hissjö, Kulla/Forslunda och Tavelsjö har ersatts av Vindelsälvsåsens vso
 • Hörneån
 • Innertavle
 • Ivarsboda
 • Klubben 3:1
 • Långbrännan
 • Norrmjöle 2:11
 • Norrmjöle havsbad
 • Skeppsvik
 • Sörmjöle 3:68 (f d 3:2)
 • Västamarken
 • Ytterbodafjärden
 • Överboda

 

 • Holmön
 • Intaget i Umeälven (uppströms Umeå)
Sidan publicerades