Vindelälvsåsen

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser. Därför är det viktigt att vattnet skyddas från föroreningar. Inom skyddsområdet finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas samt hur olika produkter ska hanteras.

Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen i februari 2016. Beslut togs även om att utreda konsekvenserna och eventuella åtgärder för att underlätta för boende och verksamma i området.

De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter.

Läs mer om vilka skyddsföreskrifter som gäller för vattenskyddsområdet Vindelälvsåsen Öppnas i nytt fönster.

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning.

Mer information att ladda ned

Vindelälvsåsen - skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde.pdf , 100.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades