Avgift för avloppsansökan

För Miljö- och hälsoskydds handläggning av din anmälan eller ansökan om avloppsanläggning får du betala en avgift. Den ska i så stor utsträckning som möjligt täcka kostnaden med ett ärende.

Uppgift om vilka avgifter som gäller för avloppsärenden hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken och i Taxebilaga 1.

Den 1 januari 2007 infördes en miljösanktionsavgift på 3 000–5 000 kr (SFS 1998:950) för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning. Det gäller även för den som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Sidan publicerades