Avgift för avloppsansökan

För prövning av tillståndsansökningar och anmälan enligt miljöbalken tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut avgifter. Avgiften finns till för att den i så stor utsträckning som möjligt ska täcka nämndens kostnader med ett ärende.

Uppgift om vilka avgifter som gäller för avloppsärenden hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken och i Taxebilaga 1.

Den 1 januari 2007 infördes en miljösanktionsavgift på 3 000–5 000 kr (SFS 1998:950) för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning. Det gäller även för den som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Sidan publicerades