Avgift för avloppsansökan

Avgifter för prövning

För prövning av tillståndsansökningar och anmälan enligt miljöbalken tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut avgifter. Avgiften finns till för att den i så stor utsträckning som möjligt ska täcka nämndens kostnader med ett ärende.

Uppgift om vilka avgifter som gäller för avloppsärenden hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken Öppnas i nytt fönster. och i Taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster..

Miljösanktionsavgift

Den 1 januari 2007 infördes en miljösanktionsavgift på 3 000-5 000 kr (SFS 1998:950) för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning. Det gäller även för den som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Jonas Åström
miljöinspektör

Mia Blomberg
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Sidan publicerades