Så söker du avloppstillstånd

Sidan publicerades

I vårt flödesschema , 62.6 kB, öppnas i nytt fönster. kan du se de olika stegen i en avloppsansökan/anmälan.

Bra att tänka på

  • Undersök vilka förutsättningar som finns på platsen, till exempel avstånd ner till grundvattnet och grundvattnets strömningsrikting, markförhållanden ,avstånd till dricksvattentäkter, avstånd ner till berg med mera. Dessa undersökningar kan man som sökande göra själv men vi rekommenderar att man tar hjälp av någon med fackkunskaper.
  • Välj en lämplig avloppslösning utifrån platsens förutsättningar. Läs om olika avloppslösningar i vår folder "Planera för avlopp" eller på Avloppsguidens webbplats. Länkar hittar du under Mer information.
  • Fyll i ansökningsformulär och bifoga allt material som står angivet i formuläret.
  • Skicka in ansökan till Miljö- och hälsoskydd.
  • Ärendet handläggs. Du får en första kontakt med din handläggare inom 10 arbetsdagar. Om ansökan inte är komplett så begär handläggaren komplettering.
  • När ansökan är komplett gör handläggaren också ett besök på den tänkta platsen för avloppsanläggningen.
  • När den planerade anläggningen kan godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden får du ett skriftligt tillstånd eller beslut.
  • Efter att du har fått ett beslut skickas en faktura för handläggningen.
  • När anläggningen är färdig att användas ska du skicka in kontrollplanen som bifogas beslutet, tillsammans med fotodokumentation.
  • Under arbetets gång ska väsentliga delar i anläggningen fotodokumenteras. På fotona ska det framgå anläggningens läge på fastigheten. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna översiktligt bedöma läggningsdjup, anläggningsyta, typ av grusmaterial i bädden samt tjocklek på grusmaterial.

Tänk också på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren.

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Avloppsguiden
Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här finns information om enskilda avlopp, både reningstekniker, lagstiftning och exempel på entreprenörer.

Företag som utför siktanalyser
Här är några företag som utför siktanalyser på jordprov. Geolabbet Nord AB, NCC väglaboratorium Västerbotten, MRM-konsult i Luleå, Svevia. Tänk på att det endast är exempel och att det kan finnas andra företag som utför siktanalyser.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Jonas Åström
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Sara Norqvist
miljöinspektör

Mia Blomberg
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Sidan publicerades