en man sitter på knä i vattnet med en havsöring hållandes i händerna

Fiske

I Umeå kommun finns ett stort utbud av fiskemöjligheter, oavsett om du som nybörjare ska sätta din första mask på en krok eller om du som rutinerad fiskare söker nya utmaningar. Umeås fiske har någonting för alla.

För de flesta fiskevatten finns en förening som sköter fiskevårdsområdet och erbjuder fiske. För att få fiska måste du nästan alltid lösa ett fiskekort och du är skyldig att följa reglerna, oavsett om det är gratis fiske eller inte, för det område eller vatten där du fiskar.

Fiske för nybörjare

Kom ihåg att fiskekort krävs för de allra flesta områden, förutom vissa avsnitt av älven och i kustområdena. Våra redskapsbutiker är välvilliga, kunniga och delar gärna med sig av den senaste informationen om fisket och gällande regler.

Stadsnära fiske

För dig som bor i centrala stan finns det fiskevatten som du lätt tar dig till genom att gå, ta buss eller cykel.

Umeälvens stadsfiskeområde

I Umeälven, vid strandpromenaden i centrala stan har du möjlighet att fiska. Här finns möjligheter att fånga abborre, gädda, id, brax, lake, sik och havsöring. Under sommaren passerar även lax som är på väg till Vindelälven. Det finns delar av Umeälven där fisket är gratis. Endast handredskap är tillåtet. Umeälvens stadsfiskeområdets övre gräns är cykelbron till Teg och den nedre gränsen är Obbolabron.

Även om fisket är gratis behöver du lösa fiskekortet Umeå stadsfiske - Umeälven och följa de regler som gäller för fisket.

Nydalasjön

Nydalasjön ligger cirka 6 kilometer från centrala stan. Längs sjön finns flera grillplatser och toaletter. Naturligt finns det abborre, gädda och mört i sjön. Tidigare planterades det även in regnbåge och ibland öring vilket innebär att det finns möjlighet till napp även av dessa fiskar. Just nu är det helt gratis att fiska i Nydalasjön. Även om fisket är gratis behöver du för tillfället lösa fiskekortet Umeå stadsfiske - Umeälven och följa de regler som gäller för fisket i Nydalasjön.

Sofiehemsdammen

Sofiehemsdammen ligger mellan Sofiehem och Gimonäs. I Sofiehemsdammen finns karp, abborre och gädda. För att fiska behöver du lösa fiskekortet Umeå stadsfiske - Sofiehemsdammen karpfiske och följa reglerna som gäller för fiske i Sofiehemsdammen. Fisket i Sofihemsdammen förvaltas av Umeå karpfiskeförening.

Fiskeregler, kommunala fiskevatten

Fiske som utmanar

För dig som är sportfiskare är Umeå en mycket bra utgångspunkt. Här kan du, på ett relativt begränsat geografiskt område, hitta utmaningar i både älv, å, sjö och hav.

I de mindre åarna, som Hörnån Länk till annan webbplats. och Sävarån Länk till annan webbplats., kan du hitta både havsöring och lake som blir mycket stora. De stora sjöarna är vanligtvis givmilda med abborrfångsten såväl på sommaren som under vintern.

I kustområdena, speciellt i fjärdarna, hittar du ett av Sveriges bästa fiske efter storvuxna gäddor. Kusten erbjuder även ett attraktivt pimpelfiske under våren på både sik och abborre och har du tur kan du även hitta kustharren.

Sidan publicerades www.umea.se/fiske