Studieavbrott

Om du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag.

Även andra ekonomiska stöd är kopplade till studiebidraget, till exempel inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Håll koll på vad som gäller för just dig och din familj.

Anmäl studieavbrott

Anmälan gäller endast elever som är folkbokförda i Umeå kommun, övriga elever anmäls till respektive hemkommun.

Mejla oss med kontaktuppgifter och en arbetsmarknadskonsulent från aktivitetsansvaret kommer att ta kontakt för att samla mer information.

Sidan publicerades