Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Anmälan

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.

Egenkontroll

Vid försäljning av e-cigaretter är du skyldig att kontrollera att försäljningen följer de krav som finns i lagen, och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Där ska det bland annat framgå hur du kontrollerar åldersgränser och märkning av produkterna. Skicka in programmet för egenkontroll tillsammans med din anmälan.

Tillsyn

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för handläggningen av ärenden enligt lag om tobak och liknande produkter.

Läs mer om kommunens taxa och avgifter här.


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

090-16 10 00 (växel) Länk till annan webbplats.

miljoochhalsoskydd@umea.se

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31A

Postadress

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 Umeå

Sidan publicerades