Vid beställning av skylt, stöd anläggningar

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och din förening, till exempel

  • för- och efternamn
  • mobilnummer
  • mejladress
  • leveransadress.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla er förenings beställning av skylt till anläggning.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att upprätta ett avtal och rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån fritidsnämndens beslut i gällande dokument­hanterings­plan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för system­utveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun, umea.fritid@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, till exempel för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades