Vid besök på öppna mötesplatser för ungdomar

För att kunna utföra vårt uppdrag från fullmäktige att erbjuda öppna mötesplatser för ungdomar har Fritid unga behov av att samla in personuppgifter.

För att veta vilka besökare som vistas på olika mötesplatser samt för att kunna kontakta besökarna och deras vårdnads­havare samlar vi in uppgifter från den som besöker mötesplatsen.

Vi använder också uppgifterna för att kunna skicka meddelande till ungdomar via sms.

Vi behöver behandla personuppgifter som exempelvis

  • för- och efternamn
  • kontaktuppgifter
  • födelsedatum
  • namn och kontaktuppgifter till vårdnadshavare om du är under 18 år
  • eller andra uppgifter som skickats till oss.

Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras i vårt system tills du inte är aktiv besökare på en fritidsgård.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun umea.fritid@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om hur vi behandlar uppgifter eller dina rättigheter: www.umea.se/gdpr

Sidan publicerades