Vid anmälan till arrangemang och aktiviteter för ungdomar

För att kunna veta vilka som kommer att delta på ett arrangemang eller en aktivitet, till exempel kurser, cuper och resor, som arrangeras av fritidsgårdarna har Fritid unga behov av att samla in uppgifter från ungdomar.

Om det skulle hända något på våra arrangemang och aktiviteter så har vi ett behov av att kunna kontakta vårdnadshavare.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter som:

  • för- och efternamn
  • kontaktuppgifter
  • födelsedatum
  • namn och kontaktuppgifter till vårdnadshavare om du är under 18 år
  • eller annat som krävs för arrangemanget, till exempel specialkost.

Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att gallras senast 14 dagar efter avslutad aktivitet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Fritidsnämnden i Umeå umea.fritid@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om hur vi behandlar uppgifter eller dina rättigheter : www.umea.se/gdpr

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun, umea.fritid@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, till exempel för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades