Behandling av personuppgifter vid nomineringar till stipendium eller utmärkelse

Föreningsbyrån handlägger stipendier och utmärkelser för fritids-, kultur- samt individ- och familjenämnden. Här får du veta hur vi hanterar personuppgifter i samband med nomineringar samt vilka nämnder som är personuppgiftsansvariga.

Fritidsnämnden är personuppgiftsansvariga för stipendierna

 • aktiv idrottsutövare
 • idrotts- och/eller ungdomsledare
 • eldsjäl
 • föreningspersonlighet för lång och trogen tjänst.

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för stipendierna/utmärkelserna

 • avgångselev vid konsthögskolan
 • konststipendium
 • Minervastipendiet
 • stipendium för kulturutövare.

Individ- och familjenämnden är personuppgiftsansvarig för stipendierna/utmärkelserna

 • årets ideella insats.

Så hanterar vi personuppgifter

Vi behöver spara och behandla ifyllda personuppgifter, till exempel

 • för- och efternamn
 • mejl
 • personnummer (gäller enbart stipendium för konstutövare)
 • andra uppgifter som skickats till oss.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera din nominering samt utse vinnare av stipendiet eller utmärkelsen.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att vi utför en uppgift av allmänt intresse med anledning av nämndernas beslut om att stödja föreningslivet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Kontakt

Fritidsnämden
umea.fritid@umea.se

Kulturnämnden
umea.kultur@umea.se

Individ- och familjenämnden
ifnamnden@umea.se

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

 • begära rättelse
 • begära överföring
 • begära begränsning av behandlingen
 • begära radering av dina uppgifter
 • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades