Behandling, specialkost och anpassad måltid, pedagoger

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. 

Syftet med behandlingen är att kunna säkerställa att du som pedagog får rätt mat. Rättslig grund är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas tills kosten avbeställs, ändras, eller avslutar din anställning inom Umeå kommun.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att

  • få ut information om de uppgifter vi har om dig
  • få information om eventuell överföring
  • begränsa behandlingen
  • göra invändningar.

Kontakta då dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller mejl dataskyddsombud@umea.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Text

Sidan publicerades