Behandling vid wifi-anslutning

Vi kommer att spara följande uppgifter om dig och dina anslutningar i vårt wifi:

  • enhetens namn
  • mac-adress
  • tidpunkt för anslutning

Uppgifterna sparas i högst ett år efter att du senast kopplade upp din enhet, men du kan även själv ta bort uppgifterna genom att logga in i e-tjänsten när du inte längre behöver koppla upp din mobila enhet.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden i Umeå kommun. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via mejl teknikochfastighet@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
    eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud, mejla till dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades