Behandling, specialkost och anpassad måltid, barn och elever

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. 

Syftet med behandlingen är att kunna säkerställa att ditt barn får rätt mat. Rättslig grund är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas tills kosten avbeställs, eller när barnet byter eller slutar förskola eller skola. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att

  • få ut information om de uppgifter vi har om dig
  • överföring
  • begränsa behandlingen
  • göra invändningar.

Kontakta då dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller mejl dataskyddsombud@umea.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades