Ledning

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson
090-16 17 84
pernilla.henriksson@umea.se

Verksamhetschef Utredning äldre och prevention

Susanna Stenlund
090-16 49 91
susanna.stenlund.soc@umea.se

Verksamhetschef Vård- och om­sorgs­boende

Charlotta L. Barsk
090-16 35 81
charlotta.barsk@umea.se

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Mia Tegström
090-16 17 82
mia.tegstrom@umea.se

Verksamhetschef Din kommunala hemtjänst

Magnus Börlin
090-16 10 42
magnus.borlin@umea.se

Kanslichef

Anna Karlander
090-16 18 28
anna.karlander@umea.se

Kvalitetschef

Anna Bergström
090-16 13 52
anna.bergstrom@umea.se

HR-chef

Rebecca Andersson
090-16 17 35
rebecca.andersson@umea.se

Ekonomichef

Carina Nylander
090-16 21 82
carina.nylander@umea.se

Digitaliseringschef

Emil Forsberg
090-16 36 12
emil.forsberg@umea.se

Utvecklingsstrateg

Linda Burén
090-16 48 16
linda.buren@umea.se

Utvecklingsstrateg

Camilla Jägerving Isaksson
090-16 19 48
camilla.isaksson@umea.se

Utvecklingsstrateg God och nära vård

Petra Henriksson
090-16 21 17
petra.henriksson@umea.se

Sidan publicerades