Ledning

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson
090-16 17 84
pernilla.henriksson@umea.se

Verksamhetschef Utredning äldre och prevention

Susanna Stenlund
090-16 49 91
susanna.stenlund.soc@umea.se

Verksamhetschef Vård- och om­sorgs­boende

Charlotta L. Barsk
090-16 35 81
charlotta.barsk@umea.se

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Björn Hammar
090-16 31 18
bjorn.hammar@umea.se

Verksamhetschef Din kommunala hemtjänst

Magnus Börlin
090-16 10 42
magnus.borlin@umea.se

Kanslichef

Anna Karlander
anna.karlander@umea.se
090-161828

HR-chef

Katarina Häggström
090161066
katarina.haggstrom@umea.se

Ekonomichef

Carina Nylander
090162182
carina.nylander@umea.se

Digitaliseringschef

Emil Forsberg
090-163612
emil.forsberg@umea.se

Processledare

Linda Burén
linda.buren@umea.se
090-164816

Processledare

Camilla Jägerving Isaksson
090-161948
camilla.isaksson@umea.se

Utvecklingsstrateg God och nära vård

Petra Henriksson
090-162117
petra.henriksson@umea.se

Sidan publicerades