Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer.
Sidan publicerades