Motioner 2023

Motioner till kommunfullmäktige 2023

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

21/2023

2023-12-08

Kjerstin Widman (M)

Genomför en extern granskning av studieförbunden , 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.


20/2023

2023-12-01

Veronica Kerr (KD)

Äldreomsorgen behöver fler medarbetare , 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.


19/2023

2023-11-30

Hanna Lundin Jernberg (L)

Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Umeå kommun , 10.9 kB, öppnas i nytt fönster.


18/2023

2023-11-21

Joline Göttfert (M)

Gör det enklare att hyra kommunens lokaler , 395.9 kB.


17/2023

2023-11-10

Bore Sköld (V)

Nej till Nato-baser och kärnvapen i Umeå , 96.7 kB.


16/2023

2023-10-12

Hanna Lundin Jernberg (L)

Utforma en handlingsplan för att minska risken att kommunens barn, unga och vuxna , 182.6 kB, öppnas i nytt fönster.


15/2023

2023-10-12

Joline Göttfert (M)

Bekämpa kriminalitet och öka tryggheten i Umeå , 43.1 kB, öppnas i nytt fönster.


14/2023

2023-09-19

Hanna Lundin Jernberg (L)

Ta fram åtgärder mot välfärdsbrott och otillbörlig påverkan , 18.2 kB, öppnas i nytt fönster.


13/2023

2023-09-14

Igor Hell (M)

Utegym och lekplats i anslutning till Arboretum , 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.


12/2023

2023-09-12

Madelene Nord,

Joline Göttfert (M)

Underlätta för politiska partier och ungdomsförbund att besöka Umeås gymnasieskolor , 95.6 kB, öppnas i nytt fönster.


11/2023

2023-09-12

Veronica Kerr,
Anders Sellström (KD)

AI – möjligheter och risker , 135.8 kB, öppnas i nytt fönster.


10/2023

2023-05-10

Daniell Andersson,

Johan Stål,

Tobias Holmbom (V)

Inför skolfrukost i Umeå , 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.


9/2023

2023-04-05

Lennart Arvidsson,

Åsa Bäckström,

Liv Zetterberg (V)

Minska ofrivilligt helgarbete och delade turer – inför frivilliga helgtjänster i omsorgen , 94.5 kB, öppnas i nytt fönster.


8/2023

2023-03-07

Ellen Ström,
Daniell Andersson,
Johan Stål (V)

Inför gratis skollunch på loven , 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.


7/2023

2023-02-27

Anders Norqvist (L)

Avskaffa elsaneringsbidraget , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.


6/2023

2023-02-06

Anders Norqvist (L)

Inrätta tjänsteperson i beredskap (TIB) i Umeå kommun , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 545.2 kB.

5/2023

2023-02-05

Wilhelm Wikberg (SD)

Avveckla jämställdhetsutskottet (JU) , 441.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 560.5 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2023

2023-02-05

Lars Forsgren (SD)

Avsluta samarbetet med kommunens samtliga vänorter , 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.


3/2023

2023-02-03

Maria Lindvall (L)

Bygg en äventyrslekpark på Mariehems­ängarna , 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.


2/2023

2023-01-31

Anders Ågren (M)

Umeå kommun ska inte samarbeta med diktaturer och länder som hotar vår säkerhet , 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.


1/2023

2023-01-17

Anders Ågren (M)

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen , 206.7 kB, öppnas i nytt fönster.Sidan publicerades