Motioner 2020

Motioner till kommunfullmäktige 2020

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

42/2020

2020-12-23

Davis Kaza,

Patrik Brännberg (AP)

Storsjödammen , 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 751.7 kB, öppnas i nytt fönster.

41/2020

2020-12-09

Igor Jonsson (M)

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldre­omsorg , 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 554.2 kB, öppnas i nytt fönster.

40/2020

2020-12-07

Alice Fatma Nikmanesh,

Mariam Salem (MP)

Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor , 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 656 kB, öppnas i nytt fönster.

39/2020

2020-11-23

Lena Riedl (M)

Försök med betyg från årskurs 4 , 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 675 kB, öppnas i nytt fönster.

38/2020

2020-11-19

Veronica Kerr (KD),

Marianne Normark (L),

Sven-Olov Edvinsson (C),

Elmer Eriksson (M)

Anlita logopeder i äldreomsorgen , 109.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 621 kB, öppnas i nytt fönster.

37/2020

2020-11-18

Åsa Bäckström,

Bore Sköld (V)

Anställ hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån , 41.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 730.2 kB, öppnas i nytt fönster.

36/2020

2020-11-18

Veronica Kerr,

Birgitta Nordvall (KD)

Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet , 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

35/2020

2020-11-13

Lena Riedl (M)

Polisanmäl alla brott i skolan , 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 744.9 kB, öppnas i nytt fönster.

34/2020

2020-11-12

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond , 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Återtagen

33/2020

2020-11-06

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Stärkt belysning , 315.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 649.6 kB, öppnas i nytt fönster.

32/2020

2020-10-29

Jan Hägglund,
Davis Kaza (AP)

Utarbeta en utvecklingsplan för grön­området nedströms Backens kyrka , 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 637.6 kB, öppnas i nytt fönster.

31/2020

2020-10-29

Jan Hägglund,
Davis Kaza (AP)

Hamrinsberget, ett besöks- och utflyktsmål , 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 774.5 kB, öppnas i nytt fönster.

30/2020

2020-10-22

Gudrun Nordborg,
Ulrika Edman,
Susanne Yttergren,
Åsa Bäckström,
Bore Sköld (V)

Utbildningssatsningar mot mäns våld mot kvinnor , 45.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 759.2 kB, öppnas i nytt fönster.

29/2020

2020-10-17

Björn Kjellsson (L)

Avskaffa elsaneringsbidragen , 258.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 569.2 kB, öppnas i nytt fönster.

28/2020

2020-10-01

Lena Riedl (M)

Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl , 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 691.8 kB, öppnas i nytt fönster.

27/2020

2020-08-31

Veronica Kerr,
Anders Sellström (KD)

Elevhälsa online – garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn , 195.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 652.9 kB, öppnas i nytt fönster.

26/2020

2020-08-31

Anna-Karin Sjölander (C)

Psykisk ohälsa – Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020 , 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 765.8 kB, öppnas i nytt fönster.

25/2020

2020-08-13

Veronica Kerr (KD)

Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet , 142.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 764.2 kB, öppnas i nytt fönster.

24/2020

2020-08-13

Björn Kjellsson (L)

Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år , 375.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 548.8 kB, öppnas i nytt fönster.

23/2020

2020-07-02

Anders Norqvist (L)

Fortsätt redovisa skolresultat , 21.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 669.5 kB, öppnas i nytt fönster.

22/2020

2020-06-23

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun , 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 668.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21/2020

2020-06-22

Veronica Kerr (KD)

Äldreomsorgen behöver fler med­arbetare , 164.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 676.5 kB, öppnas i nytt fönster.

20/2020

2020-06-22

Madelene Nord (M)

Krav för sommarjobb , 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19/2020

2020-06-18

Igor Jonsson,
Elmer Eriksson (M)

Blodgivning på betald arbetstid , 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 442.9 kB, öppnas i nytt fönster.

18/2020

2020-06-16

Maria Nilsson (SD)

Fri parkering i Umeå centrum vissa lördagar , 110.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 667.7 kB, öppnas i nytt fönster.

17/2020

2020-06-14

Birgitta Nordvall (KD)

Inför Rinkebymodellen och SFI med baby , 159.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 554.4 kB, öppnas i nytt fönster.

16/2020

2020-06-10

Stefan Nordström,
Marianne Löfstedt (M)

Kamerabevakning på särskilt brotts­utsatta platser i Umeå , 104.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 669 kB, öppnas i nytt fönster.

15/2020

2020-06-08

Anders Norqvist (L)

Upphandla städ- och verksamhets­service , 20.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 706.8 kB, öppnas i nytt fönster.

14/2020

2020-06-08

Anders Ågren (M)

Inför kommunala ordningsvakter i Umeå , 98.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 667.9 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2020

2020-06-06

Anders Norqvist (L)

Upphandla delar av IT-stödet , 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 702.5 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2020

2020-06-02

Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson,
Birgitta Palm Ejlefall (SD) 

Krav på språkkunskap i svenska för verk­samma inom äldreomsorg och hemtjänst , 86.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 546.9 kB, öppnas i nytt fönster.

11/2020

2020-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga , 36.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 532.3 kB, öppnas i nytt fönster.

10/2020

2020-05-18

Ulrika Edman (V),
Nils Seye Larsen (MP)

Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år , 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 643.9 kB, öppnas i nytt fönster.

9/2020

2020-05-12

Maria Nilsson (SD)

Installation av brandlarm eller värme­kamera vid bilparkering i kommunala bostads­områden som tidigare utsatts för brandattentat , 83.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 550 kB, öppnas i nytt fönster.

8/2020

2020-05-08

Gudrun Nordborg (V)

Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå , 136.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 640.8 kB, öppnas i nytt fönster.

7/2020

2020-04-20

Anders Norqvist (L)

Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar , 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 283.2 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2020

2020-04-14

Veronica Kerr (KD)

Inrätta kuratorstjänst i äldre­omsorgen samt anta en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar , 154.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 791.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2020

2020-04-08

Ulrika Edman,
Lennart Arvidsson,
Åsa Bäckström,
Gudrun Nordborg (V)

Värdediskriminering inte värdigt Umeå , 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 643.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2020

2020-04-02

Maria Nilsson (SD)

Nya regler för språktolk , 430.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2020

2020-04-02

Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson (SD)

Självkostnadspris för fika i kommun­fullmäktige , 315.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 668.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2020

2020-03-27

Åsa Bäckström (V),
Nils Seye Larsen (MP),
Ulrika Edman (V),
Mariam Salem (MP)

Östvästlig supercykelväg i Umeå , 69.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 251 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2020

2020-01-27

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 569.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades