Motioner 2022

Motioner till kommunfullmäktige 2022

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

15/2022

2022-11-02

Jan Hägglund,

Agneta Björk,

Davis Kaza,

Patrik Brännberg (AP)

Socialtjänstlagen ska användas för att bevilja bidrag till fristående elrullstols­garage efter liknande kriterier som tidigare , 169.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 638.1 kB, öppnas i nytt fönster.

14/2022

2022-11-01

Anna-Karin Sjölander (C)

Utredning av socialtjänstens hand­läggning i ärenden om umgänges­begränsning enligt LVU , 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 679.6 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2022

2022-10-06

Maja Westling (C)

Borgerlig drop in-vigsel , 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 757.3 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2022

2022-09-07

Åsa Bäckström (V)

Inför progressiva avgifter i äldre­omsorgen , 85.8 kB.


11/2022

2022-09-06

Bore Sköld,
Åsa Bäckström,
Rebecca Sellstedt (V)

Avskaffa delade turer nu! , 40.4 kB.


10/2022

2022-08-18

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten , 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 627.6 kB.

9/2022

2022-08-16

Anders Norqvist (L)

Inrätta skolsociala team i Umeå kommun , 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 664.6 kB, öppnas i nytt fönster.

8/2022

2022-05-19

Ellen Ström (V)

Utveckla tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid , 89.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 666.7 kB, öppnas i nytt fönster.

7/2022

2022-03-30

Åsa Bäckström,
Bore Sköld (V)

Kräv rätt till heltid vid upphandlingar , 85.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 691.9 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2022

2022-03-09

Bore Sköld (V)

Solidaritet med krigs­drabbade folk , 84 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 842.6 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2022

2022-03-03

Anders Ågren (M)

Ändra regelverket för att utse heders­medborgare , 139 kB, öppnas i nytt fönster.


4/2022

2022-02-27

Anders Ågren (M)

Avbryt vänorts­samarbetet med ryska Petrozavodsk , 99.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 681.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2022

2022-02-22

Nasteho Osman Lander (V)

Fokusera på kärn­uppdraget och värna om för- och grund­skolans personal , 659.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 659.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2022

2022-02-15

Anna-Karin Sjölander (C)

Kompensation för extra insatser under pandemin , 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 554.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2022

2022-02-01

Davis Kaza,

Marika Atlegrim (AP)

Gör Brinken till park , 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 653.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades