Motioner 2021

Motioner till kommunfullmäktige 2021

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

36/2021

2021-12-29

Sven-Olov Edvinsson,

Mattias Larsson (C)

Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård- och omsorgs­verksamheter , 317.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 767.2 kB, öppnas i nytt fönster.

35/2021

2021-12-22

Veronica Kerr (KD)

Inför ett individuellt anhörigstöd , 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 676.7 kB, öppnas i nytt fönster.

34/2021

2021-12-07

Jan-Olov Carlsson,
Bore Sköld,
Lennart Arvidsson,
Ellen Ström (V)

Arbetsplatsdemokrati – det nya demokratiprojektet i Umeå kommun , 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 674.5 kB, öppnas i nytt fönster.

33/2021

2021-11-22

Maria Nilsson,
Christina Sjödin (SD)

Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå , 183.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 674 kB, öppnas i nytt fönster.

32/2021

2021-10-19

Gudrun Nordborg,

Ellen Ström (V)

Försörjningsstöd för medlemskap i Hyresgästföreningen , 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 672 kB, öppnas i nytt fönster.

31/2021

2021-10-17

Anna-Karin Sjölander (C)

En barn- och ungdomsvänligare kommun , 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 673.6 kB, öppnas i nytt fönster.

30/2021

2021-10-13

Gudrun Nordborg (V)

Starta ett kommunalt hem för vård eller boende (HVB) , 88.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 678.3 kB, öppnas i nytt fönster.

29/2021

2021-10-13

Igor Hell (M)

Upphandla barn och ungdoms­psykiatriska utredningar , 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 671.4 kB, öppnas i nytt fönster.

28/2021

2021-09-02

Anna-Karin Sjölander,

Sara Häggström (C)

Mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare i Umeå kommun , 193.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 565.1 kB, öppnas i nytt fönster.

27/2021

2021-09-02

Anna-Karin Sjölander,

Maja Westling (C)


Årskort i kollektivtrafiken för kommun­anställda , 182.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 661.6 kB, öppnas i nytt fönster.

26/2021

2021-08-31

Anders Norqvist,

Marianne Normark (L)

Inför fluorsköljning i skolan , 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 755.5 kB, öppnas i nytt fönster.

25/2021

2021-08-24

Johan Stål,

Lasse Jacobson,

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Stärk insynen och demokratin – publicera möteshandlingar på kommunens hemsida , 97.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 634.9 kB, öppnas i nytt fönster.

24/2021

2021-08-17

Nasteho Osman Lander (V)

Skydda våra medarbetare från effekten av covid-19 , 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 673.8 kB, öppnas i nytt fönster.

23/2021

2021-06-21

Lasse Jacobsson,

Ellen Ström,

Bore Sköld (V)

Umeåförslaget , 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 763.7 kB, öppnas i nytt fönster.

22/2021

2021-06-18

Veronica Kerr,

Birgitta Nordvall (KD)

Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation , 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 578.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21/2021

2021-06-15

Anders Norqvist (L)

Inrätta förskoleklass för grund­särskolan , 20.7 kB.

Beslut , 659.9 kB, öppnas i nytt fönster.

20/2021

2021-06-07

Petter Nilsson (SD)

Klassisk arkitektur i Umeå , 128.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 655.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19/2021

2021-06-01

Petter Nilsson,

Maria Nilsson (SD)

Sälj kommunens semester­lägenheter i Hemavan , 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 552.9 kB, öppnas i nytt fönster.

18/2021

2021-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga , 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 660.6 kB, öppnas i nytt fönster.

17/2021

2021-05-27

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Inför kommunal hyresgaranti , 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 555.4 kB, öppnas i nytt fönster.

16/2021

2021-05-21

Maria Nilsson (SD)

Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus , 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 555.4 kB, öppnas i nytt fönster.

15/2021

2021-05-13

Björn Kjellsson (L)

Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor , 263.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 556 kB, öppnas i nytt fönster.

14/2021

2021-05-12

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Motorgård till bilburna ungdomar , 114.1 kB.

Beslut , 659.1 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2021

2021-05-06

Ellen Ström (V)

Genomlysning av kvinnors villkor i politiken , 39.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 583.5 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2021

2021-04-27

Bore Sköld,

Ellen Ström,

Jan-Olov Carlsson,

Åsa Bäckström (V)

Se över omställningsstödet för politiker , 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 628.9 kB, öppnas i nytt fönster.

11/2021

2021-04-14

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter , 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 551.9 kB, öppnas i nytt fönster.

10/2021

2021-04-14

Maria Nilsson (SD)

Inför insynsplatser i styrelser och nämnder , 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 572.9 kB, öppnas i nytt fönster.

9/2021

2021-04-08

Lennart Arvidsson,
Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond , 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 564.2 kB, öppnas i nytt fönster.

8/2021

2021-03-29

Bore Sköld,

Nasteho Osman Lander (V)

En kommun som bygger för framtiden , 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 673.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7/2021

2021-03-18

Mattias Larsson,

Robert Axebro,

Maja Westling (C)

Begränsad digital mötestid för kommunanställda , 64 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 745.1 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2021

2021-03-17

Maja Westling (C)

Pensionssamtal för nyanställda , 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 659.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2021

2021-03-04

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten , 86.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 668.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2021

2021-02-15

Åsa Bäckström,

Rebecca Sellstedt (V)

Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer! , 85.5 kB, öppnas i nytt fönster.


3/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Lasse Jacobson (V)

Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning , 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 540.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström,

Susanne Yttergren (V)

Resurscentrum för genus och jämställdhet , 170 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 673.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2021

2021-01-28

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Lägg ner Kvinnohistoriskt museum , 99.6 kB.

Beslut , 554.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades