Stäng

Ekonomi och budget och budget

Här får du en överblick över Umeå kommuns ekonomi. Du hittar till exempel budget, årsredovisning, förklaringar av ekonomiska begrepp, den årscykel vi arbetar efter, och genvägar till information om kommunens kvalitetsarbete.

Kommunens ekonomi

Budget, årsredovisning och uppföljning är viktiga begrepp i kommunal ekonomi. Läs mer om vad det innebär:

Ekonomi, uppföljning och kvalitet

Det kommunala året och ekonomiarbetet följer en årscykel som har ett antal bestämda händelser.

Ekonomiplanering över året

Fem år i sammandrag – en sammanfattning av kommunens ekonomi över en längre period.

Kommunalskatt

I Umeå är kommunalskatten 22,85 kronor för varje intjänad hundralapp.

Kommunalskatt

Hur används skatt/intäkter?

Budget och årsredovisning

Budget 2020

Årsredovisning 2019

Kommunens kvalitet

Umeå kommun arbetar med kvalitet på bred front, med allt från kvalitetsdeklarationer till hantering av synpunkter. Här samlar vi resultat från genomförda brukarundersökningar, rapporter och jämförelser och sorterar dem årsvis.

Kvalitetsarbete

Rapporter och jämförelser

Sidan publicerades