Delårsrapport

Delårsrapport är en del av kommunens ekonomiska redovisning och tas fram varje tertial. Rapporten innehåller en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet under året, förutom kommunens egen verksamhet också verksamhet som bedrivs i bolag och stiftelser.

Öppna/ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen eller på ett bokmärke för att komma till önskat avsnitt.

Kontakt

Behöver du ta del av äldre årsredovisningar eller delårsrapporter?
Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/delarsrapport